CONTRACT – CADRU

CONTRACT – CADRU de comercializare a pachetelor de servicii turistice

Nr.... din .......

 

Părțile contractante:

Societatea Comercială GOLD VOYAGE SRL, cu sediul în București, strada Glicinelor nr. 7, bl. M55, ap. 2, parter, sector 5, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J40/3700/22.02.2007, cod de înregistrare fiscală RO 21179058, titulară a Licenței de turism nr. 6756, pentru Agenția de Turism GOLD VOYAGE cu punctul de lucru în București, str. Principatele Unite nr. 11, parter, ap. 1, sector 4, email : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., reprezentata prin Larisa CÎRJELEANU, în calitate de Administrator, denumită în continuare Agenția,

Și

Dl./ Dna. ........., cu domiciliul în ............, CI seria …, numărul …, eliberat de …, la data …, cu CNP…, tel. ..............., denumit în continuare Turistul,

au convenit la încheierea prezentului contract.

 1. Obiectul contractului

1.1. Obiectul contractului îl constituie vînzarea de către Agentie a pachetului de servicii turistice înscris în voucher, bilet de odihna tratament, bilet de excursie, alt document anexat la prezentul contract, si eliberarea documentelor de plată și călătorie.

1.2. Servicii contractate (număr de persoane/ nume și prenume beneficiary): ………………………………

 1. Prețul contractului și modalitățile de plată

Prețul contractului este de ......(euro/ ron) și reprezintă costul serviciilor turistice efective, comisionul Agenției și TVA. Dacă prețul nu este specificat în contract, el se va regăsi pe factura emisă sau voucher sau alt document de călătorie.

Avansul este in valoare de .... (euro/ ron), iar plata finală se va face până la data de ....... Nerespectarea termenului de plată duce la anularea rezervării, cu reținerea penalizărilor prevăzute la cap. V., art. 1 din prezentul contract.

 • Drepturile și obligațiile Agenției
 1. 1. În cazul în care Agenția este nevoită să modifice una dintre prevederile esențiale ale contractului, are obligația să informeze turistul cu cel putin 15 zile înainte de data plecării.

1.1. În situația în care nu se înscrie numărul minim de turiști pentru formarea unui grup, Agenția se obligă să propună turistului servicii alternative, respectiv se obligă să restituie sumele achitate de acesta, fără a fi însă obligată la plata de daune sau a altor cheltuieli ce nu sunt incluse în pachetul de servicii (de exemplu cheltuieli de eliberare a pașapoartelor, asigurări medicale, carte verde etc.).

1.2. Se consideră excepție apariția unor situații neprevăzute de Agenție cu mai puțin de 15 zile înainte de plecare (de exemplu suprarezervare sau nedeschiderea hotelului), situații în care Agenția se obligă să informeze turistul imediat ce ia la cunoștință de modificarea intervenită.

 1. 2. În cazul achiziționării unui pachet de servicii turistice care are în componență și transport aerian, Transportatorul Aerian are dreptul să modifice programul de zbor fără a cere acordul agenției de turism care derulează programul turistic. Ca urmare, Agenția nu este răspunzătoare pentru decolarea/ aterizarea avioanelor la o altă oră decât cea înscrisă în programul turistic. Pentru aceste întârzieri, compania aeriană este obligată să asiste turiștii conform Regulamentului nr. 261/ 2004 implementat prin HG nr. 1912/ 2006. Orice problemă privind operarea zborului și acțiunile adiacente acestuia intră în competența și responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentând contractul dintre pasager și transportator. În cazul acestor pachete de servicii turistice, ziua de plecare și ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.
 2. 3. În cazul achiziționării unui produs de tip croazieră, linia de croazieră poate modifica - din motive ce țin de siguranța navigării - numărul cabinei și locația acesteia pe punți (o punte inferioară, una superioară, spre pupa sau spre prova etc.), doar cu o cabină de aceeași categorie ca cea rezervată inițial, caz în care turistul nu va fi despăgubit în nici un mod.
 3. 4. Agentia poate să modifice prețul contractului, în sensul majorării sau micșorării, după caz, numai dacă modificarea are loc ca urmare a variațiilor costurilor de transport, ale taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/ îmbarcare în porturi și aeroporturi și ale taxelor de turist ori ale cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.
 4. 5. În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau Agenția constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată:
 5. a) să ofere turistului alternative corespunzatoare în vederea continuării călătoriei fără majorarea prețului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeași calitate și cantitate;
 6. b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferența dintre serviciile turistice achitate și cele efectiv prestate;
 7. c) să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta și, dupa caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate, în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzatoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate.
 8. 6. Agentia este răspunzătoare pentru buna executare a obligațiilor asumate prin contract, cu excepția următoarelor cazuri:
 9. a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor asumate prin contract se datoreaza turistului;
 10. b) când neîndeplinirea obligațiilor are cauze de forță majoră sau survine în împrejurări pe care nici Agenția, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificări de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport etc.).
 11. 7. Agenția are obligația să pună la dispoziția turistului documentele de călătorie (bilet de avion, voucher, altele) și să pună la dispoziția turistului, în scris, înainte de data plecării, următoarele informații:
 12. a) orarul, locurile escalelor și legaturile, precum și, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de turist in fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract;
 13. b) denumirea, sediul/ adresa, numerele de telefon și de fax ale reprezentanței locale a organizatorului și/ sau a detailistului ori, în lipsa acesteia, un număr pentru apeluri de urgență care să îi permită contactarea organizatorului și/ sau detailistului;
 14. c) pentru călătoriile minorilor neînsoțiți de părinți, informații care să permită părinților stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului.
 15. 8. Conform Legii nr. 677/2001, SC GOLD VOYAGE SRL, este înregistrata la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal sub nr. 9345. Prin intermediul serviciilor de turism (transport, servicii de cazare și masă, asigurări medicale), Agenția prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal (respectiv nume, prenume, data nașterii, adresa, CNP, număr de telefon), prin mijloace automatizate, destinate partenerilor contractuali. Turistul este obligat să furnizeze datele menționate anterior, acestea fiind necesare în vederea identificării pentru acordarea serviciilor achiziționate/ comandate. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari: parteneri externi, companii aeriene, companii de transport auto sau naval (tuturor celor care colaborează la asigurarea serviciilor achiziționate/ comandate).
 16. Drepturile și obligatiile Turistului
 17. 1. În cazul în care Turistul nu poate să participe la călătoria/ sejurul/ service turistice comandate, acesta poate să cesioneze contractul unei terțe persoane care îndeplinește toate condițiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligația de a anunța în scris Agenția cu cel puțin 5 zile înaintea datei de plecare. În acest caz Agenția reziliază contractul cu Turistul care cesionează contractul și încheie un alt contract cu noul turist. Pentru călătoriile individuale, în cazul în care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai dacă există posibilitatea transferării locului de zbor. Turistul care cedează pachetul de servicii, precum și cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata prețului călătoriei și a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.
 18. 2. În cazul sejururilor de odihnă și/ sau tratament în România, Turistul are obligația să respecte programul de acordare a serviciilor astfel: în stațiunile de pe litoral, cazarea se face la ora 18.00 în ziua de intrare și se termină la ora 12.00 în ziua de ieșire înscrise pe voucher sau pe biletul de odihna și/ sau tratament; în stațiunile din țară, altele decât cele de pe litoral, cazarea se face începând cu ora 12.00 în ziua de intrare și se termină cel târziu la ora 12.00 în ziua de ieșire înscrise pe bilet. În cazul sejururilor externe cazarea se face începând cu ora 14.00 în ziua de intrare și se termină la ora 12.00 în ziua de ieșire înscrise pe voucher.
 19. 3. În momentul cazării, turistul trebuie să solicite la recepție, dacă este cazul, tarifele extra ale serviciilor și facilităților (de exemplu: minibar, seif, aer condiționat, prosoape la piscina etc.), pentru care aceștia încasează bani suplimentari.
 20. 4. Distribuția camerelor la hotel se face în momentul cazării, la recepție. Orice problemă legată de amplasarea sau aspectul camerei se rezolvă de către client direct la recepție, asistat de reprezentantul agenției locale, dacă aceasta există.
 21. 5. În cazul în care prețurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, Turistul poate rezilia contractul, având dreptul la rambursarea de către Agenție a sumelor plătite.

5.1. Turistul este obligat să comunice Agenției în termen de maxim 5 zile calendaristice (după caz) de la primirea înștiintarii prevăzute la cap. III, punctul 1 hotărârea sa de a opta pentru:

 1. a) rezilierea contractului fără plata penalităților;

sau

 1. b) acceptarea noilor condiții ale contractului.

5.2. În cazul în care turistul reziliază contractul sau Agenția anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:

 1. a) să accepte la același preț un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioară, propus de Agentie;
 2. b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară, propus de Agenție, cu rambursarea imediată a diferenței de preț;
 3. c) să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.

5.3. În toate cazurile menționate turistul are dreptul să solicite Agenției și o despăgubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului inițial, cu excepția cazurilor în care:

 1. a) anularea s-a făcut din cauza nerealizării numărului minim de persoane menționat în contract, iar Agenția a informat în scris turistul cu cel puțin 15 zile calendaristice premergătoare datei plecării;
 2. b) anularea a fost cauzată de un caz de forță majoră (circumstanțe imprevizibile, independente de voința celui care le invocă și ale căror consecințe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervarile, caz în care responsabilitatea revine furnizorului de servicii, hotel sau companie aeriană, după caz);
 3. c) anularea s-a făcut din vina turistului.
 4. 6. Turistul are dreptul să rezilieze în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea îi este imputabila, este obligat să despăgubească Agenția pentru prejudiciul creat acesteia, cu excepția cazurilor de forță majoră definite conform legii.
 5. 7. Dacă turistul solicită schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalitătțlor legale la momentul respectiv, și încheierea unui nou contract.
 6. 8. Turistul este obligat să achite la recepția unității hoteliere taxa de stațiune, taxa de salubrizare, precum și alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenție, în cazul în care aceste taxe nu au fost achitate direct agenției.
 7. 9. Turistul este obligat să prezinte la recepția unității hoteliere actele sale de identitate, precum și documentul de călătorie eliberat (voucher, bilet de odihnă și/ sau de tratament), în vederea acordării serviciilor turistice.
 8. 10. Dacă, pentru efectuarea călătoriei, este necesară îndeplinirea de către turist a unor formalități suplimentare (de ex. călătoria împreună cu minori, schimbarea numelului turistului ca urmare a căsătoriei/ divorțului etc.), acesta are obligația de a îndeplini toate cerințele legale. Pentru o informare optimă, Agenția recomandă și consultarea site-ului Poliției de Frontieră. În cazul în care turistul nu își respectă obligația de a se informa cu privire la condițiile de călătorie (de ex. necesitatea obținerii vizei, necesitatea de a avea pașaport sau/ și carte de identitate sau orice alte documente suplimentare), Agenția este exonerată de orice răspundere în cazul imposibilității efectuării călătoriei.
 9. 11. În cazul în care o singură persoană angajează servicii pentru un număr mai mare de turiști, condițiile contractuale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate serviciile.
 10. 12. Turistul este obligat să folosească mijloacele de transport, camera de hotel și bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar și potrivit destinației lor. Agenția nu se face vinovată de eventualele pagube produse sau vătămări suferite de turist ca urmare a nerespectării acestui aliniat.
 11. 13. Turistul are obligația să respecte locul, data și ora plecării atât la dus cât și la întors, precum și locurile, datele și orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate cheltuielile și daunele produse ca urmare a nerespectării de către turist a prevederilor privind locurile de întâlnire și orarele vor fi suportate de către acesta.
 12. Renunțări, penalizări, despăgubiri
 13. 1. În cazul în care turistul renunță din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datorează Agenției penalizări după cum urmează:
 14. a) 50% din prețul pachetului de servicii, dacă renunțarea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice înainte de data plecării;
 15. b) 80%. din prețul pachetului de servicii, dacă renunțarea se face în intervalul 16-30 de zile înainte de data plecării;
 16. c) 100% din prețul pachetului de servicii, dacă renunțarea se face într-un interval mai mic de 16 zile înainte de plecare sau pentru neprezentarea la program.

IMPORTANT: Orice anulare a rezervărilor cu reduceri early booking după termenul limită de rezervare menționat în ofertă, presupune penalizări de 100%.

Notă! REZERVĂRI EARLY BOOKING/ PACHETE CHARTER EXOTIC/ PACHETE CU BILET DE AVION LA CURSĂ REGULATĂ/ SĂRBĂTORI LEGALE.

Procedurile de rezervare a serviciilor cu reduceri early booking, a pachetelor de Paște/ Crăciun/ Revelion sau a pachetelor cu zboruri charter ale touroperatorilor germani (cu plecare din Germania/ Austria/ Belgia/ Spania) sau zboruri de linie sunt total diferite de cele practicate pentru restul serviciilor:

- orice modificare ulterioară adusă rezervării (dacă se permite) duce automat la pierderea reducerii;

- la biletele de avion pe zboruri charter exotic sau de linie nu se accepta modificări;

- în majoritatea cazurilor modificările sunt preluate de către furnizori ca anulări ale rezervărilor inițiale și presupun refacerea integrală a noii rezervări, conform condițiilor de la momentul respectiv;

- biletele de avion pe curse regulate se supun regulilor IATA tipărite pe formular – se aplică penalizări conform grilei companiei aeriene;

- se aplica penalizări conform grilei cu până la 45 zile înainte de intrare și de 100% de la 45 de zile înainte de intrare sau pentru neprezentare la program (valabil și în cazul pierderii legăturilor de zbor, unde există) pentru anulări a rezervarilor de pachete charter exotic și a celor de sărbători.

Rezilierea contractului de catre turist se va face în scris, la sediul agenției, data la care se înregistrează această cerere fiind cea de unde se calculează penalizările de mai sus. Se vor lua în calcul toate zilele săptămânii.

De asemenea, prezentul contract expiră la terminarea excursiei.

 1. 2. Pentru biletele de odihnă și/ sau de tratament cumpărate prin organizații sindicale, Agenția va face restituiri numai în baza cererilor de renunțare contrasemnate și ștampilate de reprezentantul organizației sindicale.
 2. 3. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor reține toate taxele achitate de Agenție prestatorilor direcți, precum și cheltuielile de operare proprii acesteia.
 3. 4. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcă în România și autoritățile din țara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, turistul respectiv are obligația de a suporta toate aceste cheltuieli.
 4. 5. Penalizările echivalente cu prețul contractului se aplică și în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că nu are actele în regulă sau dacă este întors de la graniță de către poliția de frontieră.
 5. 6. Turistul trebuie să depună în scris cererea de renunțare la pachetul de servicii turistice, cu număr de înregistrare la Agenția la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renunțare nu este luată în considerare.
 6. 7. Agenția va acorda despăgubiri în funcție de gradul de nerespectare a obligațiilor din contract.
 7. 8. Agenția nu răspunde în situații de grevă, conflicte politice război, catastrofe, pericol public, atac terorist, embargou internațional, precum și în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de răspundere. Toate aceste situații care nu sunt imputabile nici unei părți se consideră situații de forță majoră și exonerează de răspundere Agenția.
 8. 9. Toate sumele menționate la punctul 1a, b, c se vor reține de către Agenție din avansul sau prețul total al pachetului de servicii turistice achitat de turist, fără a fi necesară intervenția instanțelor de judecată.
 9. Reclamații/ Sesizări
 10. 1. În cazul în care turistul este nemulțumit de serviciile turistice primite, acesta are obligația de a intocmi o sesizare în scris, clar și explicit, de care să se ia la cunoștință la fața locului (proces verbal), cu privire la deficiențele constatate legat de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât Agenției, cât și prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului, reprezentanților locali ai turoperatorului).
 11. 2. Atât Agenția, cât și prestatorul de servicii turistice vor acționa imediat pentru soluționarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluționată sau este soluționată parțial, turistul va depune la sediul Agenției o reclamație în scris, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea călătoriei, Agenția urmând ca, în termen de maxim 30 de zile calendaristice, să comunice turistului despăgubirile care i se cuvin, după caz.
 12. 3. În cazul în care turiștii sunt nevoiți să părăsească unitatea de cazare, din motive întemeiate, mai devreme decât termenul contractat, nu au posibilitatea să își recupereze banii pentru nopțile neconsumate decât cu acordul conducerii unității. Pentru asemenea situații, turiștii sunt obligați să solicite managerului de recepție sau celui de serviciu un document scris care poate confirma data/ ora check out-ului și acceptul unității să nu penalizeze nopțile neconsumate. În aceste situații, agenția va întocmi un dosar care se va prezenta furnizorului, urmând ca acesta să transmită decizia finală de înapoiere a banilor sau refuzul.
 • Asigurări

Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere și/ sau a sumelor achitate de el în cazul insolvabilității sau falimentului Agenției la Societatea de Asigurare Omniasig Vienna Insurance Group SA., din localitatea Bucuresti, Aleea Alexandru, nr. 51, sector 1, cod inregistrare fiscala 14360018, telefon 021.405.74.20, fax 021.405.74.25, cu polita de asigurare seria I nr. 50016/ 29.10.2017 valabilă până la data de 28.10.2018.

Condițiile și termenele de plată a despăgubirilor:

7.1. În cazul în care Agenția (denumită în continuare Asigurat) nu efectuează repatrierea turistului, turistul are obligația de a anunța imediat asiguratorul prin telefon, fax sau e-mail. În această situație, asiguratorul nu are obligația de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a o rambursa după întoarcerea turistului în România, în condițiile poliței de asigurare.

7.2. În cazul în care turistul solicită de la Asigurat rambursarea sumelor achitate și/ sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie să trimită documentele justificative către asigurat prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Turistul are obligația să păstreze fotocopii ale respectivelor documente justificative. Turistul poate solicita Asiguratului rambursarea sumelor achitate și/ sau a cheltuielilor de repatriere în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data încheierii derulării pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii.

7.3. Turistul are obligatia de a notifica asiguratorului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în legătură cu solicitarea adresată Asiguratului privind rambursarea sumelor achitate și/ sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmării de primire prevăzute la pct. 7.2.

7.4. În cazul în care, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmării de primire a documentelor justificative de către Asigurat, turistul nu a primit sumele solicitate de la asigurat, are loc evenimentul asigurat.

7.5. În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat turistul are obligația de a transmite asiguratorului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cererea de despăgubire însoțită de documentele justificative.

7.6. Documentele justificative constau în principal în:

 1. a) contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice;
 2. b) confirmările de primire precizate la pct. 7.2, 7.3 și 7.5;
 3. c) fotocopiile de pe documentele de plată a avansului (chitanțe, ordine de plata etc.), în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist;
 4. d) fotocopiile de pe documentele de transport și cazare, în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere.

7.7. Despagubirea nu poate depăși suma achitată de turist în contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice, precum și sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor pct. 9.2 din Condițiile de asigurare aprobate prin Ordinul nr. 235/ 2001 privind asigurarea turistilor în cazul insolvabilității sau falimentului agenției de turism.

7.8. Despăgubirea va fi plătită în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de către asigurator a documentelor justificative de la turist.

7.9. În cazul în care, după plata despăgubirii, asiguratul plătește debitul către turist, turistul are obligația de a restitui asiguratorului despăgubirea primită, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii de la Asigurat a sumelor reprezentând debitul.

Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare care să acopere taxele de transfer sau a unui contract de asistență care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, boală sau deces sau a unui contract de asigurare pentru bagaje sau a unei asigurări storno pentru riscul de anulare a călătoriei sau a unei asigurări complexe medicale + storno.

 • Documentele contractului se constituie ca anexa la acesta și sunt următoarele:
 1. a) voucherul, biletul de odihnă - tratament, biletul de excursie, după caz;
 2. b) programul turistic, în cazul acțiunilor turistice;
 3. c) dupa caz: documente electronice.
 4. Dispoziții finale
 5. 1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
 6. 2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract și cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 107/ 1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 631/2001, cu modificările ulterioare.
 7. 3. Contractul poate fi prezentat și sub forma unui catalog, pliant sau alt înscris, dacă turistul este informat despre aceasta și dacă documentul conține informațiile prevăzute de art. 10, alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 107/ 1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 631/ 2001, cu modificările ulterioare.
 8. 4. Toate unitățile de cazare, precum și mijloacele de transport sunt clasificate de către organismele abilitate ale țărilor de destinație, conform procedurilor interne și normativelor locale, acolo unde acestea există, care diferă de la o țară la alta și de la un tip de destinație la altul.
 9. 5. Turistul declară că Agenția de turism l-a informat complet cu privire la condițiile de comercializare a pachetelor de servicii turistice în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 107/ 1999. Prin semnarea acestui contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii turistice, inclusiv în cazul celor achiziționate la distanță prin mijloace electronice, turistul își exprimă acordul și luarea la cunoștință cu privire la condițiile generale de comercilizare a pachetelor de servicii turistice, în conformitate cu oferta Agenției de turism.
 10. 6. Litigiile apărute între părți se rezolvă pe cale amiabila, în caz contrar părțile înteleg să se adreseze instanțelor de judecată competente.
 11. 7. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Adresa

 Str. Principatele Unite nr. 11, parter, ap. 1, sector 4, București 

Program de lucru: luni-vineri (09:00 - 18:00).

0723.593.157

 Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Agentia Gold Voyage

Copyright © 2013-2019 Agenția de Turism Gold Voyage. Toate drepturile sunt rezervate. 

Agenția de Turism Gold Voyage este membru ANAT și operator de date cu caracter personal nr. 9345/28.05.2009 | Licenta de Turism nr.  660/ 18.01.2019 | Brevet de Turism nr. 16479/27.04.2010 | Poliță de Asigurare Seria I Nr. 54605/ 28.10.2020 I CUI: RO 21179058 | Nr. Reg. J40/3700/22.07.2007.

Disclaimer

În cazul unor eventuale neconcordanțe care pot apărea între informațiile asupra tarifelor și alte detalii din site și informațiile primite în agentie sau prin email din partea agenției, întotdeauna vor avea prioritate informațiile primite direct în agenție sau prin email. Pentru informații sau rezervări ne puteți contacta la adresa de email office@goldvoyage.ro și la numerele de telefon 021.253.07.25 și 0723.593.157.